09 April 2011 @ 12:09 am
2011.04.05 Seto Koji Blog Translation  Original Post: http://blog.watanabepro.co.jp/d-boys_d/archives/2011/04/post_563.html

 

Romaji Translation

2011.04.05
Seto Koji desu!

(Above Picture)

Iyoiyo ashita,
D DATE 2nd shinguru "Change my LIFF" no hatsubai desu!

Kyou ha hatsubai kinen ibento de Nagoya ni imasu.
Honjitsu 11 ji suki kara, Toukai terebi no "pi-kan terebi" ni naki Shutsuenshimashita!

Soshite, 16 ji kara oashisu 21 de hatsubai kinen ibento wo yarimasu!

CD mo kaijyou de kounyuu deki, kounyuushite he ha sanka dekimasu no de, zehi minnasan aso bi ni kite kudasai!

English Translation

5th April 2011
It's Seto Koji!

(Above Picture)

At last tomorrow,
D Date's 2nd Single 'Change my LIFF" is released!

Today is the release event in Nagoya.


Today from 11 o'clock, I'll be doing a live performance on 'Pecan terebi' on Toukai television (channel)!

And then 4pm until 9, we have to do a release event!

Everyone, without fail, please come to purchase the CD!
 

Enjoy! Hope I didn't make any mistakes xD just let me know if anything needs changing ^_^
All credit for the translation goes to me!


 
 
Current Mood: tired