08 April 2011 @ 11:43 pm
2011.04.08 Takada Riho Blog Translation  
Original Post: http://ameblo.jp/takada-riho/entry-10855671063.html

 

Romaji Translation

2011-04-08 20:39:41
Omoi wo hitotsu no.

Kinou mata dai kime no yoshin ga arimashita ga...
Minasan daijyoubu deshita ka?

Jitsu ha, ikkadetsu mae ni nai/nae ga okita toki kara
Hisaichi no gata he mukete, omoi ga  todoku youni. to

O-zu no kyasuto sutaffu de
Mainichi, orizuru wo otteimashita

Soshite,
Tsui ni senbazuru ga kanseishimashita!!
(Above Picture)
Dareka wo omou koto.

Minna de kyouryoku te
Hitotsu no koto wo nashitogeru koto.

Aratamete dai setsu da, to kanjimashita (^-^)
Omoi yo todoke!!
 

English Translation

8th April 2011 8:39:41pm
One thought.

Yesterday a big aftershock came...
Is everyone okay?

In truth, it's been on month after the earthquake moment
The area that was struct is getting through and taking care. and

It's OOOs Cast and Staff
Everyday we've been folding paper cranes.

And now,
Just now, the many paper cranes are complete!!
(Above Picture)
Think about someone.

Everyone's cooperation
One thing to accomplish.

Another time to feel big kindness (^-^)
Thought reported!!
 Enjoy! If you see any msitakes just say ^_^

 
 
Current Mood: awake